Měření dříví nás baví a víme, jak na to.

A pomůžeme s tím i Vám!

Přihlásit se Registrovat

Aktuality

16.11.2023
Inovované průměrky DPII+ a MDII+

Po zhruba deseti letech od uvedení na trh prošly oblíbené průměrky DPII a MDII inovací elektroniky. Jsou rychlejší, maj ...

12.3.2020
Systémy  od Regent Instruments vám teď dodáme my!

Po ukončení činnosti Lesnické sekce firmy Silvi Nova CS, a.s. převzala zastoupení Regenta firma Forestry Instruments!

NOVINKA: Ultrazvukový transponder T4

Ultrazvukové přístroje budou od příštího roku využívat inovovaný transponder!

Rychlý kontakt


Forestry Instruments s.r.o.

Kubíkova 5
182 00 Praha 8 - Kobylisy

Telefon: +420 222 512 319

mobilní: +420 724 055 744

E-mail:
forestryinstruments@gmail.com

Kde nás najdete

Vítejte na stránkách, věnovaných moderním nástrojům pro lesnická a dřevařská měření

Společnost Forestry Instruments s.r.o. je malá, ale šikovná!

Po zrušení lesnické sekce firmy Silvi Nova CS, a.s. začátkem roku 2020 jsme převzali její aktivity i závazky k dřívějším zákazníkům. A zákazníky jako takové. I ty největší a nejnáročnější. Potvrzuje to vítězství společnosti Forestry Instruments s.r.o. ve veřejné zakázce Lesů České republiky s.p. na dodávku cca 300 kusů moderních elektronických registračních průměrek DPII a sofistikovaných programů pro měření a výpočty objemů stojícího i pokáceného dříví v těchto průměrkách. Mezi další náročné zákazníky, kteří pracují s námi dodaným vybavením a uživatelskou podporou pracují, tradičně patří např. Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem,  Foresta SG, řada taxačních kanceláří a nejnověji i Správa Krkonošského národního parku.

Stále zůstáváme "malou firmou" pokud jde o počet zaměstnanců, ale naše popularita mezi zákazníky tak  specifického segmentu - přístrojů a pomůcek pro lesnická a přírodovědná terénní měření a mapování -  je velmi vysoká. A stále roste. Důvodem je především vysoká kvalita námi dodávaných produktů a služeb. Tu zaručuje především:

  • přímé zastoupení předních některých světových výrobců a dlouhodobě velmi dobré, často osobní, vztahy s jejich zaměstnanci a managementem.
  • mnohaleté zkušenosti a znalost nejen prodávaného zboží, ale i potřeb našich zákazníků a podmínek, ve kterých pracují. Více než čtyřicetiletá praxe v hospodářské úpravě lesa a z toho takřka 30 let ve firmě tohoto typu, jsou nenahraditelné.
  • maximální flexibilita vůči požadavkům zákazníků. Ta nám umožňuje splnit i některá atypická nebo neobvyklá přání zákazníků.
  • výhodné ceny většiny nabízených produktů a služeb. Oproti dalším prodejcům můžeme své zboží nabízet levněji hlavně díky přímému zastoupení výrobců a efektivním nákladům na fungování své firmy.

Především proto si k nám nachází cestu stále více nových zákazníků a ti dřívější se na nás obracejí opakovaně. Seznam některých renomovaných a důležitých si můžete prohlédnout na stránce referencí.

Stále se zvyšující prodeje moderních lesnických elektronických přístrojů, jakkoliv jde o poměrně drahá zařízení, ukazuje na trend, který my razíme v ČR už léta: Tvrdíme, že když už je potřeba něco v lese měřit, mělo by se to dělat efektivně. Vhodnou metodou a odpovídajícími prostředky. Jinak je to často jen zbytečná práce a vyhozené peníze.

My o potřebě digitalizace nejen hovoříme. My ji už skoro třicet let pomáháme svým zákazníkům do lesnictví zavádět a užívat.

Našim hlavním partnerem pro dodávky vybavení pro různá terénní měření, je švédská firma Haglof Sweden AB. Bezesporu nejznámější a nejrychleji se rozvíjející světový výrobce měřicích přístrojů a pomůcek pro lesnictví a dřevařský průmysl.

Nabízíme jeho kompletní sortiment:


Průměrky - elektronické i mechanické

Lesnické výškoměry

Špičkové laserové dálkoměry a výškoměry s řadou dalších užitečných senzorů a funkcí

Tradiční taxační vybavení: relaskopické pomůcky, obvodová pásma, vyznačovací pásky

Přírůstové vrtáky a příslušenství

Elektronická počítadla položek

Vyznačovací pásky splňující ekologická kriteria


Stále více praktických lesníků považuje naše moderní elektronické pomocníky za samozřejmou součást své náročné práce při zjišťování dendrometrických parametrů lesních porostů nebo (vy)těženého dříví.

Přesné elektronické výškoměry a propracované registrační průměrky postupně nahrazují své klasické analogové předchůdce. Ve spojení s moderními programy pro výpočty objemů a zásob se stávají praktickým pomocníkem pro rychlá a přesná měření. Přesné výpočty nad aktuálními daty lze okamžitě, ještě v lese, využít pro plánovací, obchodní nebo kontrolní účely.

Digitálně pořizovaná data lze snadno rovnou po měření zpracovat a případně hned vytisknout formou číselníků nebo sestav. Stejně tak není problém data poslat pomocí chytrých telefonů či tabletů tam, kde je jich třeba. Zejména dnes, kdy se nám lesy mění prakticky před očima je rychlost a efektivnost evidence důležitá. Naše řešení pomáhají tam, kde se o digitalizaci procesů nejen mluví, ale kde se k ní opravdu přistupuje.

Ne všechno lze ale řešit elektronikou. Tradiční přírůstové nebozezy, jejichž největším světovým výrobcem je rovněž společnost Haglof Sweden AB, znají už celé generace lesníků. V současnosti ovšem patří mezi nejvýznamnější uživatele těchto unikátních nástrojů především vědci - dendrochronologové. Ti zkoumají prostřednictvím analýz časových řad, odečítaných z letokruhů např. průběh klimatických charakteristik a lokálních ekologických disturbancí.  Vývrty pořízené pomocí našich přírůstových nebozezů umožňují stanovit věk a charakteristiky přírůstu jedotlivých stromů i celých porostů nebo stáří dřevěných konstrukčních prvků historických staveb.

V této souvislosti lze zmínit i další náš důležitý artikl. Pro Českou a Slovenskou republiku jsme exkluzivním zástupce kanadské společnosti Regent Instruments Inc. To je přední světový výrobce špičkových systémů pro analýzu přírodnin. Jedním těchto systémů je WinDENDRO - sofistikovaný systém pro analýzu obrazu letokruhů a hustoty dřeva.