Měření dříví nás baví a víme, jak na to.

A pomůžeme s tím i Vám!

Přihlásit se Registrovat

Aktuality

16.11.2023
Inovované průměrky DPII+ a MDII+

Po zhruba deseti letech od uvedení na trh prošly oblíbené průměrky DPII a MDII inovací elektroniky. Jsou rychlejší, maj ...

NOVINKA: Ultrazvukový transponder T4

Ultrazvukové přístroje budou od příštího roku využívat inovovaný transponder!

Rychlý kontakt


Forestry Instruments s.r.o.

Kubíkova 5
182 00 Praha 8 - Kobylisy

Telefon: +420 222 512 319

mobilní: +420 724 055 744

E-mail:
forestryinstruments@gmail.com

Kde nás najdete

Vítejte na stránkách Forestry Instruments s.r.o.

Moderním nástrojům pro lesnická a dřevařská měření se věnujeme už více než 30 let. Víme, co prodáváme!

Díky dlouholeté spolupráci s firmou Haglof Sweden AB - předním světovým výrobcem lesnických měřicích přístrojů a pomůcek - i dlouholetým vlastním zkušenostem s terénním měřením a lesnickým plánováním  patříme k hlavním dodavatelům elektronických registračních průměrek pro české a slovenské lesníky.

Kromě personálu s.p. Lesy České republiky, používá naše vybavení například Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, Správa Krkošského národního parku, Foresta SG, většina taxačních kanceláří, lesnické školy všech stupňů i celá řada dalších drobných uživatelů. Na Slovensku jsme vybavili např. personál státního podniku Lesy Slovenské republiky,Městských lesů Košice, Lesů města Stará Turá, lesnické školy, univerzity i výzkumná pracoviště.

Ačkoliv stále patříme mezi malé firmy co do počtu zaměstanců, celkový rozsah našich dodávek se rok od roku zvyšuje. Vděčíme za to především:

  • přímému zastoupení několika předních světových výrobců a velmi dobrým vztahům s jejich managementem a zaměstnanci, založeným na vzájemné důvěře a respektu, často i osobním přátelství. V konečném důsledku na to vydělává právě náš zákazník.
  • mnohaletým zkušenostem a znalostem prodávaného zboží i potřeb našich zákazníků a podmínek, ve kterých pracují. Více než čtyřicetiletá praxe v hospodářské úpravě lesa a už více než 30 let ve firmě, která se problematikou nástrojů pro lesnická měření zabývá, jsou nenahraditelné a ne až tak obvyklé.
  • dlouhodobé snaze o maximální flexibilitu vůči požadavkům zákazníků. Naučili jsme se splnit i některá jejich velmi specifická přání. V lesnictví a dřevařství to nebývá nic neobvyklého.
  • výhodným cenám většiny nabízených produktů a služeb. Oproti konkurenšním prodejcům můžeme obvykle své zboží nabízet levněji než většina konkurence. Především díky přímému zastoupení některých renomovaných výrobců pro český a slovenský trh, ale i vzhledem k efektivnímu fungovánímalé  "rodinné" firmy a rozumným režijním nákladům.

Zejména proto se na nás naši zákazníci obracejí opakovaně a cestu k nám si nachází i celá řada nových zájemců o naše zboží nebo služby. Seznam těch významnějších si můžete prohlédnout na stránce referencí.

Nabízíme jeho kompletní sortiment:


Průměrky elektronické

Průměrky mechanické

Lesnické výškoměry

Špičkové laserové dálkoměry a výškoměry s řadou dalších užitečných senzorů a funkcí

Tradiční taxační vybavení: relaskopické pomůcky, obvodová pásma, vyznačovací pásky

Přírůstové vrtáky a příslušenství

Elektronická počítadla položek

Vyznačovací pásky splňující ekologická kriteria


Stále více praktických lesníků považuje naše moderní elektronické pomocníky za samozřejmou součást své náročné práce při zjišťování dendrometrických parametrů lesních porostů nebo (vy)těženého dříví.

Přesné elektronické výškoměry a propracované registrační průměrky postupně nahrazují své klasické analogové předchůdce. Ve spojení s moderními programy pro výpočty objemů a zásob se stávají praktickým pomocníkem pro rychlá a přesná měření. Přesné výpočty nad aktuálními daty lze okamžitě, ještě v lese, využít pro plánovací, obchodní nebo kontrolní účely.

Digitálně pořizovaná data lze snadno rovnou po měření zpracovat a případně hned vytisknout formou číselníků nebo sestav. Stejně tak není problém data poslat pomocí chytrých telefonů či tabletů tam, kde je jich třeba. Zejména dnes, kdy se nám lesy mění prakticky před očima je rychlost a efektivnost evidence důležitá. Naše řešení pomáhají tam, kde se o digitalizaci procesů nejen mluví, ale kde se k ní opravdu přistupuje.

Ne všechno lze ale řešit elektronikou. Tradiční přírůstové nebozezy, jejichž největším světovým výrobcem je rovněž společnost Haglof Sweden AB, znají už celé generace lesníků. V současnosti ovšem patří mezi nejvýznamnější uživatele těchto unikátních nástrojů především vědci - dendrochronologové. Ti zkoumají prostřednictvím analýz časových řad, odečítaných z letokruhů např. průběh klimatických charakteristik a lokálních ekologických disturbancí.  Vývrty pořízené pomocí našich přírůstových nebozezů umožňují stanovit věk a charakteristiky přírůstu jedotlivých stromů i celých porostů nebo stáří dřevěných konstrukčních prvků historických staveb.

V této souvislosti lze zmínit i další náš důležitý artikl. Pro Českou a Slovenskou republiku jsme exkluzivním zástupce kanadské společnosti Regent Instruments Inc. To je přední světový výrobce špičkových systémů pro analýzu přírodnin. Jedním těchto systémů je WinDENDRO - sofistikovaný systém pro analýzu obrazu letokruhů a hustoty dřeva.