Měření dříví nás baví a víme, jak na to.

A pomůžeme s tím i Vám!

Přihlásit se Registrovat

Aktuality

31.7.2017
Přístroj, na který čekají nejen taxátoři!

Přesný laserový dálkoměr, výškoměr, kompas i GPS v jednom kapesním přístroji? Tak to tu ještě nebylo!

30.11.2016
Nové průměrky Haglof jsou "ještě novější"!

Na trh se dostává nová digitální průměrka!

Rychlý kontakt

Forestry Instruments s.r.o.

Kubíkova 5
182 00 Praha 8 - Kobylisy

Telefon: +420 222 512 319

mobilní: +420 724 055 744

E-mail:
forestryinstruments@gmail.com

Kde nás najdete

Vítejte na stránkách, věnovaných především moderním nástrojům a vybavení pro hospodářskou úpravu lesa a zjišťování porostních nebo stromových charakteristik.

Společnost Forestry Instruments s.r.o. v uplynulých letech potvrdila, že jakkoliv délkou své existence sice stále patří spíše k mladším firmám, její popularita mezi zákazníky je už od počátku působení v tomto specifikém tržním segmentu značná a s obchodními úspěchy v uplynulých letech i nadále roste.

Během uplynulých pěti let se na ni se svými objednávkami, převážně špičkových měřicích přístrojů, přírůstových vrtáků, dalšího taxačního vybavení, ale i komplexních řešení sběru a zpracování dat, obraceli nejen bývalí zákazníci firmy Silvi Nova CS, a.s., ale i celá řada dalších, nových. Seznam těch významnějších si můžete prohlédnout na stránce referencí.

Zásluhu na našem úspěchu má, vedle letitých zkušeností s vlastním praktickým využíváním většiny prodávaného sortimentu, především tradiční napojení a intenzivní spolupráce s renomovanými předními světovými výrobci a dodavateli, založené na oboustranné důvěře a respektu, které se tu budují už více než 25 let..

Hlavním partnerem pro dodávky vybavení určeného pro různá, nejen lesnická měření, zůstává především firma Haglof Sweden AB - bezpochyby nejznámější a nejrychleji se rozvíjející světový výrobce, zaměřený především právě na  vývoj a výrobu lesnických a dřevařských měřicích přístrojů a pomůcek. Nabízíme kompletní sortiment tohoto největšího světového výrobce lesnických průměrek, jak elektronických registračních, tak i analogových, špičkových  digitálních výškoměrů a dálkoměrů, světoznámých přírůstových nebozezů i některých dalších, tradičních i progresivních lesnických pomůcek.

Vedle toho prodáváme i další, spíše doplňkový sortiment, oblíbený mezi lesníky, přírodovědci nebo soudními znalci: Praktická obvodová měřidla, uživatelsky velmi oblíbené laserové dálkoměry značky Nikon, relaskopická sklíčka tuzemské provenience i další drobnosti, které se používají nejen při lesnických ale i dalších měřeních, mapování, terénních sběrech dat a podobných činnostech.

O elektronických registračních průměrkách a špičkových výškoměrech a hlavně o možnostech jejich využívání toho víme fakt hodně...

Stále více praktických lesníků považuje naše moderní elektronické pomocníky za samozřejmou součást své náročné a často komplikované práce při zjišťování dendrometrických parametrů lesních porostů. Přesné elektronické výškoměry a propracované registrační průměrky postupně nahrazují své klasické analogové předchůdce. Ve spojení s moderními programy pro výpočty objemů a zásob se elektronické průměrky stávají praktickým a cenným pomocníkem všude tam, kde nejde jen o rychlá a přesná měření, ale také o rychlé a přesné výpočty nad takto pořízenými daty.

Digitálně pořizovaná, okamžitě zpracovávaná často rovněž ihned na místo využití přenášená data v současné době složité době získávají stále větší oblibu a jsou využívána pro dlouhodobé i operativní plánování, kvalitní evidenci a stále častěji se stávají i základem efektivních obchodních transakcí.

Ne všechno lze ale řešit elektronikou. Tradiční přírůstové nebozezy, jejichž největším světovým výrobcem je právě společnost Haglof Sweden AB, znají generace lesníků. V současnosti ovšem patří mezi nejvýznamnější uživatele těchto unikátních a technologicky propracovaných nástrojů i specialisté z jiných oborů. Například vědci, kteří zkoumají prostřednictvím dendrochronologických analýz historický průběh klimatických charakteristik nebo lokálních ekologických disturbancí.  Vývrty pořízené pomocí našich přírůstových nebozezů umožňují nejen stanovit věk a běžné nebo průměrné přírůsty, ale umožňují i podrobné dendrochronologické analýzy stromůi celých porostů nebo prvků dřevěných staveb projejich přesné datování. To se dnes provádí pomocí moderních skenovacích a zobrazovacích technologií, kterými jsou vědecká pracoviště vybaven.

Nicméně Lesnická sekce společnosti Silvi Nova CS, a.s. úspěšně pokračuje dál. Díky redukcím v administrativě, spojené s maloobchodním prodejem lesnického vybavení, se nyní může intenzivněji věnovat především výzkumu a vývoji moderních nástrojů pro efektivní rozhodování a metodickým postupům, které souvisejí s hospodářsko-úpravnickým plánováním a správou lesních majetků. Zároveň se může soustředit na poskytování efektivní uživatelské podpory personálu s.p. LČR, navazující na rozsáhlou dodávku elektronických průměrek a moderní SW aplikace pro měření a výpočty objemů či porostních zásob. Krom toho úspěšně pokračují i její aktivity na vysoce sofistikovaných laboratorních systémů pro analýzy přírodnin, laserových skenerů pro pořizování dat prostřednictvím UAV a dalšího vybavení založeného na nejmodernějších technologických novinkách.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.