Měření dříví nás baví a víme, jak na to.

A pomůžeme s tím i Vám!

Přihlásit se Registrovat

Aktuality

15.3.2022
Haglöf Tree Core Reader - Rychlé "přečtení  letokruhů" hned v lese

Haglöf Tree Core Reader je jednoduché a praktické zařízení k rychlé letokruhové analýze vzorků odebraných přírůstovým ...

22.4.2021
Pátá generace oblíbeného  výškoměru VERTEX

VERTEX 5: Seznamte se s nejnovějším modelem populárního výškoměru s ultrazvukovým dálkoměrem.

24.2.2021
Nová "Extrémně jednoduchá" registrační průměrka

V jednoduchosti je síla. Lehká, levná. Umí jen to nejdůležitější. Data si z lesa pošlete nebo přinesete v mobilu. ...

Rychlý kontakt

Forestry Instruments s.r.o.

Kubíkova 5
182 00 Praha 8 - Kobylisy

Telefon: +420 222 512 319

mobilní: +420 724 055 744

E-mail:
forestryinstruments@gmail.com

Kde nás najdete

Měření dříví a taxace

Zatímco problematika moderního, tedy efektivního a přesného měření dříví se ještě v nedávné minulosti skloňovala především v souvislosti s rostoucím podílem dříví, které se nabízelo, především u podniku Lesy ČR, s.p. formou aukcí nastojato, dnes je hlavním problémem zvládání kůrovcové kalamity.

Měření dříví je tradiční lesnickou disciplínou, jejíž pravidla a postupy se formulovaly už od počátku vzniku cílevědomého lesnického hospodaření a postupem času se propracovalo v samostatnou lesnickou disciplínu - dendrometrii. My ji chápeme jako praktický lesnický obor, který se zabývá určováním objemů stojícího i vytěženého dříví i zjišťováním struktury celých lesních porostů.

Stav a vývoj praktického "provozního" měření dříví reflektuje aktuální obchodně- ekonomické vztahy i technickou úroveň lesnicko-dřevařského sektoru i celé společnosti. Obvykle se v nich odráží i tradiční know-how a vynalézavost praktických lesníků, autorů řady důmyslných pomůcek i metod, jejichž využívání se v rámci oboru předává z generace na generaci.

Moderní doba a nástup elektroniky přinesly do této lesnické disciplíny nové možnosti a výkonné nástroje. Bylo by jen těžko pochopitelné, kdybychom dnes tyto moderní a efektivní pomocníky nepoužívali k řešení úkolů, před kterými stojí současná provozní praxe. Především právě v souvislosti s měřením a evidencí dříví pro obchodní účely. Mezi hlavní nástroje patří především elektronické průměrky a výškoměry, GPS jednotky  a samozřejmě i informační a komunikační technologie, jejichž prostřednictvím se pořízená data zpracovávají, přenášejí a dále využívají.

Společnost Forestry Instruments s.r.o. je v současné době nejvýznamnějším takto úzce specializovaným dodavatelem měřicích přístrojů a pomůcek pro hospodářskou úpravu lesů v ČR. Přestože formálně vznikla teprve v roce 2013 - oddělením obchodních aktivit od mateřské společnosti Silvi Nova - její zaměstnanci a spolupracovníci se opírají o letité tradice a bohaté praktické zkušenosti s tímto specifickým sortimentem. Především pak o dlouhou a úzkou spolupráci s předními světovými výrobci moderního lesnického vybavení a jejich vývojovými pracovišti. Naší výhodou je pak i spolupráce s řadou tuzemských i zahraničních vzdělávacích a výzkumných ústavů, orgánů a institucí státní či regionální správy. A to jak po stránce obchodní, tak formou spolupráce na vývoji a adaptaci některých technologií či aplikací.

Pokud jde o renomované partnery ze zahraničí, tím nejdůležitějším je bezesporu a především společnost  Haglöf Sweden AB, největší světový výrobce specializovaného taxačního vybavení, především průměrek (vč. elektronických), digitálních výškoměrů, přírůstových nebozezů a dalších specifických pomůcek. Jsme přesvědčeni, že z více než pětadvacetileté spolupráce a přátelství s vedením a zaměstanci této společnosti profitují i naši zákazníci. Mimo to nabízíme ale i produkty dalších značek, u nichž máme ověřeno, že je zákazníci požadují a jsou s nimi spokojeni. Mezi ty nejdůležitější patří např. NIKON (SPORT OPTIC), RICHTER MESSWERKZEUGEFABRIK GmbH. a další.

V souvislosti s dodávaným vybavením se snažíme svým zákazníkům pomoci i formou konzultací zaměřených na praktické využití našeho sortimentu.

Jednou z nejmodernějších technologií zjišťování stavu lesa, využívajícíumělou inteligenci, je mobilní aplikace KATAM FOREST. Přečtěte si o ní více.

Vedle služeb metodického zázemí přímo od výrobců, které si pak sami modifikujeme na potřeby tuzemských uživatelů, spolupracujeme např. s Lesnickou a dřevařskou fakultou ČZU v Praze nebo s Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů v Brandýse nad Labem. Tyto kvalifikované a respektované instituce nám pomáhají zlepšovat naše služby nejen svými náročnými požadavky, kladenými na nás jako svého dodavatele, ale i díky vzájemné spolupráci na vývoji metodických postupů, sestavování efektivních měřicích souprav, naplňováním formátů pořizovaných a přenášených dat nebo spoluprací při tvorbě moderních SW produktů pro sběr a zpracování terénních dat..

Jedním z příkladů, který tento trend potvrzuje, je i spolupráce s FLD ČZU v Praze při vývoji internetové aplikace umožňující výpočty porostních zásob z dat pořízených elektronickými průměrkami. Projekt spolupráce byl podpořen pražským magistrátem formou tzv. inovačního voucheru. Více se o této podpoře i dalších spokojených zákaznících se dozvíte na stránce referencí nebo v aktualitách.