Měření dříví nás baví a víme, jak na to.

A pomůžeme s tím i Vám!

Přihlásit se Registrovat

Aktuality

31.7.2017
Přístroj, na který čekají nejen taxátoři!

Přesný laserový dálkoměr, výškoměr, kompas i GPS v jednom kapesním přístroji? Tak to tu ještě nebylo!

30.11.2016
Nové průměrky Haglof jsou "ještě novější"!

Na trh se dostává nová digitální průměrka!

Rychlý kontakt

Forestry Instruments s.r.o.

Kubíkova 5
182 00 Praha 8 - Kobylisy

Telefon: +420 222 512 319

mobilní: +420 724 055 744

E-mail:
forestryinstruments@gmail.com

Kde nás najdete

Průměrkami Digitech Professional a moderním programem pro zjišťování porostních zásob "LCRTax" byly v letech 2014-2016 vybaveny všechny správy s.p. Lesy České Republiky

Po vleklých, více než dvouletých peripetiích, vyvolaných především obstrukcemi ze strany neúspěšného uchazeče o tuto veřejnou zakázku, byla mezi podnikem LČR s.p. a společností Silvi Nova CS, a.s. v závěru roku 2013 podepsána rámcová smlouva o dodávce elektronických registračních průměrek, obslužného SW pro efektivní zjišťování porostních zásob a uživatelské podpoře s touto dodávkou spojené.

Vítězná nabídka garantovala dodání minimálně 400ks v té době nejmodernějších elektronických registračních průměrek Digitech Professional ve verzi Bluetooth a s výměnitelnými měřicími stupnicemi v rozpětí 650-1020mm. Zároveň byla zadavatelem požadována dodávka moderního a potřebám podniku přesně vyhovujícího SW pro zjišťování porostních zásob přímo v lese i s možností exportu pořízených dat prostřednictvím přesně definovaných datových formátů a struktur vhodných k archivaci i dalším formám zpracování.

Od konce roku 2013 do poloviny roku 2014 byly všechny průměrky postupně dodány podle předem určeného harmonogramu a v přesně definované struktuře i náležitostech. Během této dodávky byl díky efektivní spolupráci specialistů státního podniku a zkušených programátorů firmy Haglof Sweden AB vytvořen a v provozních podmínkách vyzkoušen moderní a spolehlivě pracující software LCRTax. Ten začal být ihned po distribuci průměrek a zaškolení personálu  pro měření stojícího dříví intenzivně využíván. Jak při přípravě těžebních projektů, tak pro účely zjišťování taxačních parametrů porostů určených pro aukce dříví nastojato. Po takřka dvou letech provozního nasazení byl SW upgradován v souladu s potřebami a zkušenostmi na vyšší a v řadě ohledů i komfortnější verzi. Kromě inovací některých funkcí spojených průměrkováním naplno byl do SW zařazen i nový modul, sloužící k efektivnímu zjišťování objemu a struktury plánovaných probírek.

LCRTax je moderní SW aplikace uzpůsobená pro jednotnou metodiku měření stojícího dříví, využívající předností léty prověřeného terminálu Digitech Professional. Především jednoduchého monochromatického displeje s minimální spotřebou, pěti robustních a intuitivně ovladatelných tlačítek, energeticky nezávislé paměti o velké kapacitě, umožňující nejen ukládání velkého množství datových souborů, ale i přepínání mezi množstvím různých aplikací, které tyto soubory vytvářejí a využívají. Mezi unikátní funkce programu LCRTax patří, kromě okamžitých výpočtů porostních zásob a středních porostních charakteristik v kůře i bez  ní, např. možnost přiřazovat při měření tlouštěk k příslušným vzorníkům i jejich změřené výšky a následně je zobrazovat ve formě jednoduchého grafu. Ke všem měřeným stromům lze v případě potřeby přiřazovat i kvalitativní parametry, které mohou výrazně pomoci při případné modelové sortimentaci. Původní výpočty objemů podle výtvarnic byly v letošním roce v modernizované verzi programu LCRTax 1.03 nahrazeny výpočty podle polynomů ČSOT. Více se o jednotlivých funkcích programu LCRTax dozvíte, pokud se se svými dotazy obrátíte na společnost Silvi Nova CS, a.s. , která se vývojem a uživatelskou podporou s tímto programem spojenou zabývá.

Společnost Forestry Instruments s.r.o., jako oficiální a autorizovaný distributor firmy Haglof Sweden AB pro ČR a SR nabízí veškerý sortiment tohoto výrobce i originální SW pro registrační průměrky a s ním spojenou servisní podporu. Vzhledem ke skutečnosti, že SW produkt LCRTax, určený pouze pro potřeby podniku Lesy České republiky a jeho vývoj, podpora a implementační záležitosti jsou předmětem smluvního vztahu mezi tímto podnikem, společností Silvi Nova CS, a.s. a majitelem autorských práv - firmou Haglof Sweden AB, nelze tento software distribuovat prostřednictvím firmy Forestry Instruments s.r.o.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro komerční účely je určena SW aplikace ProfiTax, distribuovaná společně s průměrkami DPII, dodávanými společností Forestry Instruments s.r.o. Reflektuje potřeby uživatelů, kteří upřednostňují flexibilnější řešení. Nabízí širší variabiltu některých interních funkcí či nastavení a je schopna reagovat i na případné drobné úpravy a adaptace, požadované některými náročnými uživateli. Zároveň však garantuje "interní kompatibilitu výpočtů" založenou na obdobných postupech sběru dat i výpočtů dendrometrických charakteristik tak, jak byla vytvořena ve spolupráci s podnikem LČR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.