Měření dříví nás baví a víme, jak na to.

A pomůžeme s tím i Vám!

Přihlásit se Registrovat

Aktuality

16.11.2023
Inovované průměrky DPII+ a MDII+

Po zhruba deseti letech od uvedení na trh prošly oblíbené průměrky DPII a MDII inovací elektroniky. Jsou rychlejší, maj ...

NOVINKA: Ultrazvukový transponder T4

Ultrazvukové přístroje budou od příštího roku využívat inovovaný transponder!

Rychlý kontakt


Forestry Instruments s.r.o.

Kubíkova 5
182 00 Praha 8 - Kobylisy

Telefon: +420 222 512 319

mobilní: +420 724 055 744

E-mail:
forestryinstruments@gmail.com

Kde nás najdete

Jak jsme vás již informovali, společnost Forestry Instruments s.r.o., realizuje na základě vysoutěžené nabídky dodávku více jak 250 ks elektronických registračních průměrek pro státní podnik Lesy České republiky.

Jedná se aktuální model DPII  osvědčeného výrobce, firmy Haglof Sweden AB, která je zároveň dodavatelem programů pro měření stojícího i pokáceného dříví.

Součástí dodávky, jejíž druhá polovina se v současné době připravuje, je i plně funkční programové vybavení. Tedy aplikace pro měření stojícího dříví s výpočty taxačních veličin LCRTax.DP2 a program pro evidenci dříví pokáceného s výpočty objemů a tříděním LCRMed.DP2..

Díky spolupráci programátorů výrobce i specialistů a provozních praktiků z podniku LČR byl vytvořen a v rámci podniku distribuován moderní a spolehlivý software LCRTax. Tento program aktuálně zahrnuje i modul výpočtu objemu vyznačených probírek a odhad porostní zásoby vytěženého porostu prostřednictvím měření pařezů. Výstup programu je ve formě sestavy XML nebo CSV (Excel), umožňuje tyto sestavy vytisknout na připojené přenosné "Bluetooth" tiskárně.

LCRTax je moderní SW aplikace přizpůsobená jednotné metodice měření stojícího dříví. Kromě efektivního způsobu měření a ukládání stromových tlouštěk a vkládání změřených výšek, program provádí výpočty objemů všech změřených stromů (s kůrou i bez kůry) i sumárních a středních taxačních hodnot. K jednotlivým stromům lze při měření přiřazovat kvalitativní parametry, což pomáhá při následném třídění dřevinného inventáře a jeho oceňování pro obchodní účely. Výpočty objemů probíhají podle polynomů ČSOT.

Společnost Forestry Instruments s.r.o. je v současnosti jediným autorizovaným distributorem firmy Haglöf Sweden AB pro ČR a SR.  

Pro komerční účely nabízíme spolu s průměrkami DPII aplikaci pro měření a výpočty objemů stojícího dříví - ProfiTax. Program refelektuje potřeby uživatelů, kteří upřednostňují flexibilní řešení. Aplikace nabízí trochu širší variabilitu některých interních funkcí a nastavení. Například předběžnou sortimentaci. Krom toho nabízíme i případné úpravy programu podle požadavků náročnějších uživatelů. Zároveň však garantuje obdobnou metodiku a "interní kompatibilitu výpočtů objemů" založenou na postupech sběru dat i výpočtů dendrometrických charakteristik používanou státním podnikem LČR.