Měření dříví nás baví a víme, jak na to.

A pomůžeme s tím i Vám!

Přihlásit se Registrovat

Aktuality

16.11.2023
Inovované průměrky DPII+ a MDII+

Po zhruba deseti letech od uvedení na trh prošly oblíbené průměrky DPII a MDII inovací elektroniky. Jsou rychlejší, maj ...

NOVINKA: Ultrazvukový transponder T4

Ultrazvukové přístroje budou od příštího roku využívat inovovaný transponder!

Rychlý kontakt


Forestry Instruments s.r.o.

Kubíkova 5
182 00 Praha 8 - Kobylisy

Telefon: +420 222 512 319

mobilní: +420 724 055 744

E-mail:
forestryinstruments@gmail.com

Kde nás najdete

Efektivní měření dříví v době kůrovcové kalamity

Problematika dosud zřejmě největší kalamity způsobené suchem a podkorním hmyzem v našich lesích je všeobecně známa a s větší či menší mírou znalosti souvislostí je spolu s katastrofálním suchem propírána médii všeho druhu. Vedle politických proklamací a nesmyslného obviňování různých profesí, institucí a smrku jako takového, se občas hledají a navrhují i věcná řešení současné kritické situace.

Protože se zabýváme hlavně problematikou nástrojů určených pro měření a evidenci dříví, převážně pro obchodní a plánovací účely, hledáme i my možnosti, jak se zapojit do řešení této složité problematiky a něčím přispět k jejímu zvládání. Třeba formou nabídky některých technologických novinek pro efektivní evidenci kůrovcového dříví nebo mapování aktuálního stavu dynamicky se měnících hranic poškozených lesů.

Jakkoliv je zvládání aktuální gradace kůrovce i odumírání stromů či porostů v důsledku sucha často nad možnostmi provozních lesníků, informace o aktuálních objemech kalamitního dříví, výměrách chřadnoucích, odumřelých nebo vytěžených částí porostů budou vždy pomáhat operativnímu řízení i taktickému boji s nepříznivou situací.

Pochopitelně si uvědomujeme, že takové postupy, jako je např. průměrkování naplno asi nebudou optimálním způsobem získávání informací v době, kdy je třeba razantně postupovat proti rojícímu se hmyzu v okolí kůrovcových ohnisek. Stejně tak lze očekávat, že se rezignuje na přesné měření jednotlivých klád, které je třeba co nejdříve odvézt z lesa.

Efektivnímu měření rozměrných hromad dříví podle odvozních cest může ale velmi dobře posloužit například moderní přístroj Laser Geo. Díky osazení velmi přesnou elektronikou, kvalitní optikou i dostatečnou pamětí, umožní rychlé, přesné a hlavně velmi pohodlné změření i těch největších hromad dříví a informace jsou rovnou v digitální podobě a včetně příslušných souřadnic GPS.

Stejný přístroj, jiná situace: Z jednoho nebo více míst na rozlehlejších holinách lze pohodlně zaměřit jejich hranice, zjistit výměry a vzdálenosti. Pořízená data se uloží do interní paměti a následně se přenesou do digitální mapy nebo GIS. Pracujeme-li v terénu s digitální mapou, můžeme veškerou grafiku přenášet online do terénního počítače či tabletu. I při využití dronů se obvykle předpokládá nějaké podpůrné terénní šetření, Laser Geo je pro takové účely ideální pomocník.

Elektronická průměrka se při nárůstu nahodilých těžeb může jevit jako zbytečně komplikovaný a velkou pracnost vyžadující přístroj. Je si ovšem třeba uvědomit, že průměrkování naplno není jediná možnost, jak zjišťovat aktuální dendrometrické charakteristiky. Například pro rychlé měření metodou dobře vedených transektů lze prakticky okamžitě získat velmi přesná data a právě registrační průměrka je k tomu ideálním nástrojem. Vedle ostatních statistických metod je právě tato metoda zjišťování struktury porostních zásob jedním z efektivních řešení v situacích, kdy znalost sortimentní struktury očekávaných těžeb pomáhá optimalizovat budoucí postupy a procesy.

V době harvestorových technologií se měření dříví dostalo na zcela jinou úroveň. Při odpovídajícím stavu a využívání měřicích systémů by skutečně mohlo odpadnout další, pracné a nepřesné zjišťování objemů těženého dříví a místo toho využívat výhod těchto moderních těžebních technologií ke skutečně efektivnímu boji s kůrovcem tam, kde je to aktuálně nejpotřebnější. Například tak, že se kriticky ohrožené stromy pomocí průměrky změří, okamžitě se zkalkulují očekávané objemy a navíc k těmto dendrometrickým informacím přiřadí průměrka vybavená kvalitní GPS jednotkou i přesné zeměpisné souřadnice. Navigace k těženému místu je tak zajištěna a vyznačené dříví je zároveň změřeno pro následnou kontrolu s výsledky, které jsou ve výpisu z harvestoru. Vše lze navíc - díky primárně digitálním datům okamžitě po pořízení přenášet mezi dotčenými subjekty.